Skip to main content

Subkutánní

Subkutánní znamená „podkožní“. Jako subkutánní můžeme označit různá ložiska, která se nachází v podkoží, ale nejčastěji se termín subkutánní využívá v souvislosti s podkožní aplikací léků (zkratka s.c.). Alternativou k subkutánní aplikaci je podání intramuskulární, intravenózní, sublinguální a méně často intraoseální