Skip to main content

T-lymfocyt

T-lymfocyt je podtypem lymfocytů. T-lymfocyty dále rozlišujeme na TH-lymfocyty (CD4 lymfocyty) a TC-lymfocyty (CD8 lymfocyty). TH-lymfocyty mají zcela zásadní význam pro koordinaci imunitních reakcí, TC-lymfocyty působí cytotoxicky a přímo zabíjí buňky mikroorganizmů a nádorové buňky. Část T-lymfocytů zaměřená proti určitému antigenu zůstává v organizmu v podobě tzv. paměťových buněk, které jsou po opětovném kontaktu s tím samým antigenem schopné rychlé cílené imunitní odpovědi.