Skip to main content

Tamponáda

V medicíně známe dva hlavní významy slova tamponáda. Internisté znají velmi dobře nebezpečnou srdeční tamponádu, kdy dojde k útlaku srdce tekutinou v perikardu (fluidoperikard).

Lékaři ORL a operačních oborů znají výraz tamponáda ve smyslu stlačení krvácející cévy tamponem se zástavou krvácení. Poměrně oblíbená je tato metoda u silnější epistaxe, kde rozlišujeme podle způsobu zavedení tamponu přední a zadní tamponádu.