Skip to main content

Tasigna

Tasigna patří mezi léky užívané v hematologii a hematoonkologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina nilotinib.
 
Princip: Nilotinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Nilotinib cíleně působí na bcr-abl tyrosinkinázu, která vzniká v nádorových buňkách následkem vyvolávající genetické mutace.
 
 
Využití: Tasigna se využívá u některých forem chronické myeloidní leukémie (CML). CML je způsobena genetickou mutací (za vzniku zmíněného bcr-abl genu) a následným nekontrolovaným množením nezralých krevních buněk.
 
 
Podávání: Tasigna patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Tasigna se vyrábí jako tablety o síle 150-200 miligramů a běžná dávka pro dospělého člověka je 300 miligramů dvakrát denně.
 
 
Nežádoucí účinky: Tasigna může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, bolestí kloubů, kožních vyrážek, zvýšení krevního tlaku a vzácně i výskytem různých poruch srdečního rytmu.
 
 
 



 

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix