Skip to main content

Telofáze

Telofáze je poslední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na anafázi. Chromatidy vázané na dělící vřeténko se již rozešly a nachází se na protilehlých stranách původní buňky. Začínají se kolem nich vytvářet základy buněčných jader a poté dochází i k rozdělení buňky. Na konci telofáze tak z původní mateřské buňky vznikají dvě dceřiné.