Skip to main content

Telofáze

Telofáze je poslední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na anafázi. Chromatidy vázané na dělící vřeténko se již rozešly a nachází se na protilehlých stranách původní buňky. Začínají se kolem nich vytvářet základy buněčných jader a poté dochází i k rozdělení buňky. Na konci telofáze tak z původní mateřské buňky vznikají dvě dceřiné.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix