Skip to main content

Telomeráza

Telomeráza je složitý enzymatický komplex, který umožňuje prodlužovat koncové části DNA chromozomů (tzv. telomery). Aktivita telomerázy je prokazována u buněk embrya, u některých kmenových buněk dospělého a u řady nádorových buněk.