Skip to main content

Terminální

Terminální znamená „konečný“ a to jak v anatomickém, tak v přeneseném významu. Používáme tak například termín „terminální dechy“, což jsou poslední nepravidelné dechy před zástavou dýchání, nebo termín „terminální ileum“, což je konečná část ilea před jeho vyústěním do céka.