Skip to main content

Tiapridal

Tiapridal patří do skupiny tzv. antipsychotik (neuroleptik) a jeho účinnou látkou je sloučenina tiaprid.

 

Princip: Tiaprid účinkuje na centrální nervový systém a pomocí ovlivnění různých receptorů má vliv na rovnováhu neurotransmiterů v mozku. Tyto neurotransmitery jsou různé chemické sloučeniny, které zprostředkovávají přenosy vzruchů mezi neurony. Tiapridal působí tlumivě zejména na určité typy dopaminových receptorů.

 

 

Využití: Tiapridal je velmi účinný k potlačení neklidu a agresivního chování, proto se podává u psychóz s poruchami chování a agresivitou. Nárazově lze podat u stavů zmatenosti při delirantních stavech a u stavu spojeného s odvykáním alkoholové závislosti známého jako delirium tremens. Lék se nasazuje i ke zmírnění projevů Huntingtonovy chorey.

 

 

Podávání: U látek tohoto typu je vždy velmi důležité přesně dodržovat doporučení předepisujícího lékaře (většinou psychiatra) a neužívat je bez lékařova vědomí. Lék existuje ve formě tablet o síle 100 miligramů. Denní dávka u dospělých se obvykle pohybuje okolo 200 miligramů léku, v určitých případech může být dávka dále navýšena. Kromě tablet existuje Tiapridal v podobě ochucených kapek a v podobě injekčního roztoku k nitrosvalovému nebo nitrožilnímu užití (vhodný k nárazovému rychlému uklidnění).

 

 

Nežádoucí účinky: Tiapridal může svým silným vlivem na centrální nervový systém způsobovat útlum, spavost, sucho v ústech, bolesti hlavy a poruchy hybnosti podobné Parkinsonově nemoci. Poměrně často se objeví i trávicí obtíže jako je změna chuti k jídlu (zvýšení nebo snížení), zvracení a zácpa. Kromě toho se mohou vyskytnout obtíže sexuálního rázu jako je snížení libida a impotence. Mezi velmi vzácné a nebezpečné komplikace patří závažné poruchy rytmu a neuroleptický maligní syndrom. Lék nesmí být užíván spolu s alkoholem pro značně nevyzpytatelné změny jeho účinku.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix