Skip to main content

TIPS

TIPS je zkratka pro transjugulární intrahepatální portosystémový shunt. Jedná se o terapeutickou metodu prováděnou na radiologických pracovištích, při které je speciálním shuntem propojen portální systém s dolní dutou žilou. Důsledkem je pokles tlaku v portální žíle, čehož využíváme v terapii portální hypertenze. Více informací najdete v delším textu o TIPS.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.