Skip to main content

Trachea

Trachea znamená česky „průdušnice“ a jedná se o trubicovitý orgán navazující na hrtan (larynx), který probíhá ve vertikálním směru hrudníkem a následně se rozděluje na dvě hlavní průdušky (bronchy). Trachea slouží k transportu dýchacích plynů mezi průduškami a zevním prostředím, je vystavována relativně velkým mechanickým silám, a proto je vyztužena řadou poloměsíčitých chrupavek.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix