Skip to main content

Tracrium

Tracrium je lék, který bývá využívaný zejména v anesteziologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina atrakurium.
 
Princip: Atrakurium blokuje nervosvalový přenos a díky tomu výrazně snižuje napětí kosterní svaloviny, což označujeme jako myorelaxační účinek. Látka má rychlý nástup účinku a spíše středně dlouhý účinek.


Využití: Tracrium lze využít k navození svalové relaxace v rámci celkové anestézie (uspání) před operačním zákrokem.

 
Podávání: Tracrium se vyrábí jako roztok určený k  nitrožilnímu podání (injekčně, nebo v infuzi). Dávka je přísně individuální a lék smí používat pouze zkušený lékař, obvykle jde o anesteziologa.

 
Nevýhody: Tracrium vede k zástavě dýchání, proto musí podání následovat intubace se zajištěnou ventilací po dobu působení přípravku. Další možné nežádoucí účinky zahrnují například zúžení průdušek a alergické reakce.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix