Skip to main content

Translace

Translace je část proteosyntézy, tj. složitého procesu během kterého jsou v organizmu vytvářeny bílkoviny. Translace probíhá na ribozomech a dochází během ní k „překladu“ informace z mRNA do struktury určité bílkoviny, čehož je dosaženo určitým pořadím aminokyselin, které jsou za sebou řazeny a tím umožňují prodlužování (elongaci) molekuly vznikající bílkoviny. Pro správný průběh translace jsou nutné molekuly tRNA, které přenášejí molekuly aminokyselin na ribozom. Na konci translace vzniká molekula bílkoviny, která musí být nicméně dále upravovaná.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix