Skip to main content

Transluminální

Transluminální znamená „skrz dutý orgán“ nebo „vnitřkem dutého orgánu“ a označujeme jím způsob přístupu k cílovému místu v těle u některých zákroků. Termín se vžil zejména u zákroků na cévách včetně srdečních tepen, kdy na jiném místě těla lékař nabodne některou tepnu nebo žílu (dle konkrétního zákroku) a instrumentária na speciálním vodiči zasune cévním lumen až do místa vlastního zákroku. Transluminální přístup je typický například pro provádění angioplastiky.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix