Skip to main content

Tremor

Pojem tremor je odborné označení pro „třes“. Jedná se o neúmyslné rytmické pohyby dané opakovanými kontrakcemi svalové tkáně. Některé formy třesu mohou souvise s nemocemi centrálního nervového systému a více informací najdete v textu věnovaném třesu horních končetin.