Skip to main content

Trizomie

Pojem trizomie se týká problematiky chromozomů a znamená přítomnost tří kopií daného chromozomu v buňkách lidského těla, přičemž normální jsou pouze dvě kopie. Nejběžnější je trizomie 21. chromozomu, která způsobuje vznik Downova syndromu. Trizomie 21. chromozomu patří mezi nejčastější aneuploidie.