Skip to main content

Trombofilní

Trombofilní znamená „prosrážlivý“ a popisujeme jím vrozené i získané stavy, které jsou spojené se zvýšenou krevní srážlivostí a vyšším rizikem vzniku cévních trombů. Více informací najdete v textu o zvýšené srážlivosti krve.