Skip to main content

Tumor necrosis factor

Tumor necrosis factor (TNF) představuje skupinu proteinů, které se řadí mezi cytokiny. Jednotlivé typy TNF označujeme řeckými písmeny (TNF-alfa, TNF-beta atd.). TNF jsou produkovány zejména některými leukocyty, ovlivňují imunitní procesy a mohou přímo zabíjet nádorové buňky (indukují v nich proces apoptózy).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix