Skip to main content

Tumor necrosis factor

Tumor necrosis factor (TNF) představuje skupinu proteinů, které se řadí mezi cytokiny. Jednotlivé typy TNF označujeme řeckými písmeny (TNF-alfa, TNF-beta atd.). TNF jsou produkovány zejména některými leukocyty, ovlivňují imunitní procesy a mohou přímo zabíjet nádorové buňky (indukují v nich proces apoptózy).