Skip to main content

Tysabri

Tysabri je lék užívaný v neurologii při terapii roztroušené sklerózy a jeho účinnou složkou je sloučenina natalizumab.
 
Princip: Natalizumab patří do problematiky biologické terapie, jde o protilátku proti alfa4-integrinu (receptor na povrchu bílých krvinek) vyráběnou DNA rekombinantní technologií. Díky zablokování zmíněného receptoru ztrácí bílé krvinky schopnost pronikat z krve do mozku skrz tzv. hematoencefalickou bariéru.
 
 
Využití: Tysabri je podáván pacientům s určitými závažnými formami roztroušené sklerózy, kdy jiné běžnější a dostupnější léky nemají dostatečný efekt. Léčba patří do rukou specializovaných neurologických center.
 
 
Podávání: Tysabri se vyrábí jako roztok k nitrožilnímu podání a u dospělých pacientů se aplikuje 300 miligramů (tj. obsah 1 lahvičky) 1x měsíčně v podobě pomalé infuze. Lék nesmí být aplikován bez doporučení lékaře-specialisty.
 
 
Nevýhody: Tysabri může způsobit celou řadu nežádoucích účinků včetně častějších infekcí, nepříjemných trávicích obtíží, zvýšení jaterních testů, bolestí hlavy, bolestí kloubů a zvýšené tělesné teploty. Vzácnější, ale velmi nebezpečnou komplikací při dlouhodobé léčbě je rozvoj smrtelného virového neurologického onemocnění známého jako progresivní multifokální leukoencefalopatie.