Skip to main content

Ulcus

Ulcus (též ulkus) je označení pro vřed, což je defekt celistvosti kůže nebo sliznice, který vzniká nedostatečně se hojící nekrózou tkáně. Vřed sliznice je přesněji definován, jde o defekt zasahující do větší hloubky, než je svalová slizniční vrstva (lamina muscularis mucosae). Termín vřed nic neříká o příčinách jeho vzniku, ty mohou být velmi pestré (hypoxie tkáně při horším prokrvení, působení fyzikálních faktorů, růst maligního tumoru a jiné).
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.