Skip to main content

Urea

Urea (močovina) je sloučenina s chemickým vzorcem NH2-CO-NH2. Jedná se o definitivní produkt močovinového cyklu, který slouží k přeměně dusíkatých toxických zplodin (zejména amoniaku) a k vyloučení dusíku z organizmu. Normální koncentrace urey v séru se pohybuje mezi cca 3-10 mmol/litr, závisí na věku a na pohlaví.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix