Skip to main content

Valdoxan

Valdoxan patří do skupiny modernějších antidepresiv a jeho účinnou látkou je sloučenina agomelatin.
 
Princip: Agomelatin má vliv na neuromediátorové systémy v mozku. Neuromediátory jsou látky, které pomáhají přenášet vzruchy mezi neurony a řady psychiatrických nemocí je do značné míry daná jejich nerovnováhou, které se pomocí antidepresiv snažíme vychýlit do přijatelných mezí. Agomelatin ovlivňuje zejména systém melatoninu a serotoninu, proto léky této skupiny označujeme jako MASSA antidepresiva (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist).
 
 
Využití: Valdoxan se používá k dlouhodobější léčbě depresivních stavů u dospělých lidí.
 
 
Podávání: Valdoxan se vyrábí v podobě 25 miligramových tablet. Lék je pouze na lékařský předpis a neměl by být užíván bez vědomí lékaře. Běžná dávka u dospělých lidí je jedna tableta denně podávaná na noc, dávka ovšem může být postupně navýšena na 50 miligramů.
 
 
Nevýhody: Mohou se objevit různé nežádoucí účinky podobně jako u jiných antidepresiv. Vzhledem k faktu, že Valdoxan je novější antidepresivum, jsou nicméně vedlejší účinky vzácnější. Objevit se mohou bolesti hlavy, nevolnost, pocit sucha v ústech a motání hlavy. V některých případech došlo u uživatelů ke zvýšení jaterních testů.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix