Skip to main content

Virus hepatitidy B

HBV je zkratka pro virus hepatitidy B. Jde o hepatotropní DNA virus, který se šíří tělními tekutinami a případně z matky na plod. HBV ve většině případů vyvolává akutní hepatitidu s rychlým uzdravením, u oslabených jedinců a u dětí může nicméně přejít do chronického onemocnění. Více informací najdete v textu o hepatitidě B.