Skip to main content

Vitamin D

Vitamin D je označení pro sloučeninu rozpustnou v tucích, která má komplexní vliv na organizmus, zejména na metabolizmus vápníku. Vitamin má více forem, rozlišujeme ergokalciferol (D2, rostlinný původ) a cholekalciferol (D3, živočišný původ). Cholekalciferol vzniká i v našem organizmu postupnými přeměnami molekuly cholesterolu, která začíná v kůži za účasti UV záření. Vitamin D2 i D3 jsou dále přeměňovány v játrech a ledvinách, přičemž na konci těchto metabolických reakcí je sloučenina kalcitriol (aktivní forma vitaminu D). Aktivní molekuly vitaminu D zvyšují absorpci vápníku ve střevech a ledvinách a brání demineralizaci kostní hmoty. Více informací najdete v textu o nedostatku tohoto vitaminu.