Skip to main content

Votrient

Votrient je lék, který je využívaný u některých forem rakoviny. Jeho účinnou složkou je sloučenina pazopanib.

Princip: Pazopanib je účinný inhibitor tyrosinkináz, což jsou enzymy zodpovědné za řadu procesů v buňkách včetně řízení jejich dělení a množení. Díky jejich zablokování ztrácí některé nádorové buňky schopnost se množit a schopnost zajistit si novotvorbu krevních cév, které tumor vyživují.


Využití: Votrient je indikován u některých pokročilých forem rakoviny ledviny a u některých sarkomů vycházejících z měkkých tkání. Celkově se jedná o velmi nebezpečné a vážné formy rakoviny.


Podávání: Votrient patří do rukou zkušených onkologických pracovníků a bez přesného doporučení lékaře nesmí být užíván. Votrient se vyrábí v podobě tablet o síle 200 a 400 miligramů a běžná dávka pro dospělého člověka je 800 miligramů denně.


Nevýhody: Votrient může mít celou řadu vedlejších účinků včetně trávicích obtíží, změn v krevním obraze, zvýšení jaterních testů, zhoršení ledvinných funkcí, bolestí hlavy, brnění končetin, zvýšení krevního tlaku, rozmazané vidění, svědění kůže, bolestí kloubů, padání vlasů a mnohých dalších. Výskyt vážných nežádoucích účinků si může vyžádat změny dávek, nebo naprosté vysazení preparátu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix