Skip to main content

Všeobecné praktické lékařství

Vzhledem k tomu, že jsem se zapsal do oboru VPL a začal jsem stážovat na malém venkovském obvodě, budu do této sekce přidávat praktické informace, které pomohou jak mně, tak případně dalším zájemcům o tento obor a lékařům začínajícím jako VPL. (Sekce s kontakty na lokální specialisty a zobrazovací metody samozřejmě jistě nikdo jiný nevyužije.)


Základ