Skip to main content

Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství


          Neodkladná péče a interní obory
 1. Kardiopulmonální resuscitace, bez pomůcek a s jednoduchými pomůckami
 2. Kraniocerebrální poranění, kontuze, komoce, komplik, diagnoza, transport (doc)
 3. Poranění hrudníku, kontuze, pneumotorax otevřený, uzavřený, ventilový, zlomeniny žeber a poranění páteře (doc)
 4. Poranění břicha a pánve, krytá a otevřená (doc)
 5. Poranění končetin, fraktury, distorze, distenze, luxace, ošetření, transport (doc)
 6. Sdružená poranění, polytrauma (doc)
 7. Popáleniny, první pomoc, odhad prognózy, transport (doc)
 8. Šok, dělení, patogeneze, prevence traumatického šoku (doc)
 9. Anafylaktický šok, klinický obraz a terapie. První pomoc při alerg. reakcích (doc)
 10. Akutní infarkt myokardu, akutní koronární syndrom (doc)
 11. Akutní insuficience levé komory (plicní edém) (doc)
 12. Hypertenzní krize, diagnóza, terapie (doc)
 13. Embolia a. pulmonalis (doc)
 14. Akutní uzávěr končetinové tepny (doc)
 15. Záchvat astmatu bronchiálního, status asthmaticus, rozdíl mezi astmatem a CHOPN, patofyziologický, diagnostický, terapeutický (doc)
 16. Akutní dechová nedostatečnost, cizí těleso v dýchacích cestách (doc)
 17. Spontánní pneumotorax (doc)
 18. Hepatální koma (doc)
 19. Diabetické koma, hyper- a hypoglykemické (doc)
 20. Přehřátí, úpal, podchlazení (doc)
 21. Tonutí ve sladké a slané vodě (doc)
 22. Bezvědomí, základní vyšetření, dif. dg., první pomoc, transport
 23. Úraz elektrickým proudem (doc)
 24. Křečové stavy
 25. Stavění krvácení, druhy krvácení (doc)
 26. První pomoc při perorální otravě (doc)
 27. Otrava hypnotiky (doc)
 28. Otrava analgetiky a antipyretiky (doc)
 29. Otrava psychofarmaky (doc)
 30. Otrava alkoholem a metylalkoholem (doc)
 31. Otrava kysličníkem uhelnatým (doc)
 32. Otrava organickými rozpouštědly (doc)
 33. Otrava houbami (doc)
 34. Srdeční insuficience levostranná, akutní a chronická (doc)
 35. Srdeční insuficience pravostranná, akutní a chronická (doc)
 36. Cor pulmonale akutní a chronické (doc)
 37. ICHS, def., patogeneze, klasifikace (doc)
 38. ICHS, rizikové faktory, prevence a posuzování (doc)
 39. Angina pectoris, stabilní a nestabilní (doc)
 40. Akutní infarkt myokardu (doc)
 41. Arytmie a antiarytmika užívaná praktickým lékařem (doc)
 42. Hypertenze, definice, klasifikace, stadia, rizikové faktory, vyšetření
 43. Terapie hypertenze
 44. Hypertenzní krize (doc)
 45. Získané srdeční vady (mitrální a aortální), aneurysma aorty
 46. Varixy dolních končetin, varikózní komplex, žilní insuficience
 47. Tromboflebitidy a flebotrombózy, včetně otázky hospitalizace (doc)
 48. Onemocnění periferních tepen, zejména AS obliterans DK (doc)
 49. Hypertenze v graviditě (doc)
 50. Synkopa v terénní praxi (doc)
 51. Respirační insuficience, akutní a chronická (doc)
 52. Chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, rozdíl mezi astmatem a CHOPN, patofyziologický, diagnostický, terapeutický (doc)
 53. Akutní virová onemocnění HCD (influenza, parainfluenza, RS viry, coxakie aj.)
 54. Záněty plic - klasifikace podle etiologie a klinického obrazu, terapie (doc)
 55. Nádory plic a průdušek (doc)
 56. Tbc plic (doc)
 57. Onemocnění pleury a mediastina (záněty a nádory) (doc)
 58. Bronchiální astma, druhy, etiologie, patogeneze, vyšetření (doc)
 59. Terapie a sledování bronchiálního astmatu, vč. lázeňské léčby (doc)
 60. Přístup k pacientovi s recidivujícími infekty dýchacích cest
 61. Dusící se pacient
 62. Dyspeptický syndrom akutní i chronický (doc)
 63. Nemoci jícnu (karcinom, divertikly, achalázie, refluxní oesophagitis) (doc)
 64. Peptický vřed žaludku a duodena, terapie, komplikace (doc)
 65. Zánětlivá onemocnění střeva: Crohnova choroba, Colitis ulcerosa (doc)
 66. Nádory tlustého střeva (doc)
 67. Onemocnění konečníku (hemoroidy, fisura, periprokt. absces, píštěl) (doc)
 68. Chronické hepatitidy a cirhóza (doc)
 69. Toxické a polékové poškození jater včetně poškození alkoholem a nádory jater
 70. Onemocnění žlučníku a cest žlučových (doc)
 71. Záněty a nádory pankreatu (doc)
 72. Dráždivý tračník, (colon irritabile) (doc)
 73. Bacilární dysenterie (doc)
 74. Břišní tyfus a paratyfy (doc)
 75. Salmonelózy (doc)
 76. Enterotoxikózy (doc)
 77. Botulismus (doc)
 78. Infekční hepatitidy (doc)
 79. Infekční mononukleóza (doc)
 80. Parotitis epidemica (doc)
 81. Toxoplazmóza (doc)
 82. Vzteklina (doc)
 83. Meningitidy a meningoencefalitidy (doc)
 84. Herpetické infekce (simplex I, II. zoster) (doc)
 85. Enterobióza (oxyuriáza) (doc)
 86. HIV pozitivita, AIDS, dg, právní aspekty, dispensarizace, léčba, komorbidity (doc)
 87. Borelióza a legionelóza (doc)
 88. Anémie sideropenické
 89. Perniciózní anémie (doc)
 90. Symptomatické anémie u chron. onemocnění (malignity, infekce, alkoholismus, choroby ledvin) (doc)
 91. Akutní leukémie a chron. myeloidní a lymfatická leukémie
 92. Myelom (M. Kahler) (doc)
 93. Maligní lymfogranulom (M. Hodgkin) (doc)
 94. Hemofilie, rizika a komplikace (doc)
 95. Trombofilní stavy z pohledu prakt. všeobecného lékaře (doc)
 96. Ateroskleróza a dyslipidemie
 97. Obezita, definice, rizik. faktory, patogeneze, terapie
 98. Diabetes mellitus, klasifikace, výskyt, etiologie, patogeneze (doc)
 99. Diabetes mellitus, klin. formy, rizikové faktory, dif. dg. posuz, zdr. výchova (doc)
 100. Diabetes mellitus - terapie (PAD, Inzulin) (doc)
 101. Diabetes mellitus, časné komplikace (hyper- a hypoglykemické koma) (doc)
 102. Diabetes mellitus, pozdní komplikace (doc)
 103. Thyreopatie, thyreotoxická krize
 104. Diabetická noha a léčba (doc)
 105. Glomerulonefritidy
 106. Nefrotický syndrom (doc)
 107. Intersticiální nefritidy - klasifikace
 108. Akutní a chronická pyelonefritida (doc)
 109. Akutní a chron. infekce dolních močových cest včetně negonorhoických uretritid a asymptomatické bakteriurie (doc)
 110. Urolithiáza (doc)
 111. Nádory ledvin, močových cest a mužského pohlavního ústrojí (doc)
 112. Renální insuficience a uremie
 113. Onemocnění prostaty (doc)
 114. Hydrokéla, balanitidy, fimóza (doc)
 115. Revmatoidní artritida
 116. Ankylozující spondylartritida (M. Bechtěrev) (doc)
 117. Druhotné artritidy
 118. Dna a hyperurikemie (doc)
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix