Skip to main content

Wenckebachova blokáda

Jedná se o poruchu vedení srdečního vzruchu ze síní na komory přes tzv. AV uzel, kterou také označujeme jako blokádu Mobitz I. Na EKG se projevuje postupným prodlužováním vzdálenosti mezi vlnou P a příslušným QRS kmitem, přičemž nakonec jeden QRS komplex zcela vymizí a vlna P je osamocená. Více najdete v textu o AV blokádách.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix