Skip to main content

Western blot

Western blot (Western blotting) je laboratorní metoda, která slouží k detekci určité bílkoviny, pokud se tato nachází ve směsi více bílkovin. Pomocí elektroforézy je možné rozdělit bílkoviny podle jejich molekulové hmotnosti (či molekulové struktury) a následně takto separované bílkoviny označit pomocí speciálních protilátek.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix