Skip to main content

Wiskott-Aldrichův syndrom

Tento vrozený syndrom je způsoben genetickou mutací vázanou na X chromozom a projevuje se častějšími infekcemi, kožními ekzémy a změnami v krevním obraze. Více si přečtěte v příslušném textu.