Skip to main content

Xantelasma

Xantelasma je podkožní útvar tvořený depozity tuku. Nejčastěji jsou xantelasmata viditelná na očních víčkách a jejich výskyt svědčí pro výrazně zvýšenou hladinu lipidů v séru. Více najdete v příslušném textu.