Skip to main content

Xenogenní

Pojem xenogenní by se dal přeložit jako „cizorodý“. V praxi se používá zejména v transplantologii, kdy hovoříme o xenogenních transplantacích. To jsou transplantace, kdy dárce a příjemce nepatří mezi stejné živočišné druhy. Příkladem mohou být transplantace prasečí kůže těžce popáleným osobám. Jinými typy transplantací jsou autologní a alogenní.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.