Skip to main content

Xenogenní

Pojem xenogenní by se dal přeložit jako „cizorodý“. V praxi se používá zejména v transplantologii, kdy hovoříme o xenogenních transplantacích. To jsou transplantace, kdy dárce a příjemce nepatří mezi stejné živočišné druhy. Příkladem mohou být transplantace prasečí kůže těžce popáleným osobám. Jinými typy transplantací jsou autologní a alogenní.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix