Skip to main content

Xenogenní

Pojem xenogenní by se dal přeložit jako „cizorodý“. V praxi se používá zejména v transplantologii, kdy hovoříme o xenogenních transplantacích. To jsou transplantace, kdy dárce a příjemce nepatří mezi stejné živočišné druhy. Příkladem mohou být transplantace prasečí kůže těžce popáleným osobám. Jinými typy transplantací jsou autologní a alogenní.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.