Skip to main content

Xeroderma pigmentosum

Tato geneticky podmíněná vrozené onemocnění postihují reparační geny schopné opravovat mutace DNA a RNA, čímž vážně narušují schopnost ochrany organizmu před působením slunečního záření na kůži. Více najdete v příslušném textu.