Skip to main content

Zegomib

Zegomib je lék ze skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je sloučenina bortezomib.

Princip: Bortezomib tlumí v buňkách aktivitu proteazomu, což je enzymový komplex, který ovlivňuje průběh buněčného cyklu a řízenou likvidaci (apoptózu) buněk. Výsledkem je protinádorové působení sloučeniny.


Využití: Zegomib se využívá u pacientů s některými zhoubnými nádory, jako jsou například určité formy mnohočetného myelomu a některé lymfomy. Lék se často podává v kombinaci s dalšími přípravky v rámci chemoterapeutických režimů.


Podávání: Zegomib se vyrábí v podobě prášku, z nějž po rozpuštění vzniká roztok určený k nitrožilní, nebo podkožní aplikaci. Přesná dávka je vždy individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Zegomib může mít mnoho nežádoucích účinků, jako jsou trávicí potíže, bolesti hlavy, bolesti svalů, známky poškození nervů (příznaky polyneuropatie), narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni (chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček), kožní vyrážky a alergické reakce.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix