Skip to main content

Ziehl-Neelsonovo barvení

Ziehl-Neelsonovo barvení je typ barvení mikroskopických preparátů, který je určené k obarvení acidorezistentních bakterií. Tyto bakterie jsou totiž odolné proti běžným barvivům a po jejich použití nejsou dobře viditelné. Základním principem této metody je využití karbolfuchsinu (směs fuchsinu a fenolu) a kyselého alkoholu s následným dobarvováním.