Skip to main content

Zinbryta

Zinbryta [zinbrita] je moderní lék využívaný v neurologii, jehož užití v EU je schválené od roku 2016. Jeho účinnou látkou je sloučenina daklizumab (daclizumab).
 
Princip: Daklizumab patří do problematiky biologické terapie. Jedná se o monoklonální protilátku, která se cíleně váže na určité receptory T-lymfocytů (přesněji řečeno CD25 podjednotky IL-2 receptoru) a tím narušuje jejich funkci. Důsledkem je oslabení imunitního systému, což se hodí u některých autoimunitních nemocí.
 
 
Využití: Preparát Zinbryta je indikován v léčbě některých forem roztroušené sklerózy. Není samozřejmě určen všem pacientům a bude k dispozici zejména vyšším neurologickým centrům specializujícím se na léčbu roztroušené sklerózy.
 
 
Podávání: Zinbryta se vyrábí v podobě injekčního roztoku, který se aplikuje podkožně. Dávkování je individuální. Lék nesmí být aplikován bez doporučení indikujícího lékaře.
 
 
Nevýhody: Zinbryta může při pravidelné aplikaci způsobit zvýšený výskyt infekcí (zejména močové infekce a infekce horních cest dýchacích), trávicí obtíže, zvýšení jaterních testů a alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.